Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ.» - (LEADER / CLLD)

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Παρασκευή, Ιανουάριος 14, 2022
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: