Εκτυπώσιμη μορφή
20
Μάιος
2020

Απόφαση ένταξης πράξεων φυσικών, νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 και στη Δράση 4.1.3 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας