Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 της ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Τρίτη, Ιανουάριος 30, 2024
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: 
Εντάξεις Αρχείο: