16
Φεβ
2021

Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της ΥΑ εφαρμογής του Υπομέτρου 2.1-Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΠΑΑ 2014-2020

Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής υπο-Μέτρου 2.1 "Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα" του ΠΑΑ. Η διαβούλευση διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβουλεύσεων του ΥΠΑΑΤ.

Μπορείτε να την βρείτε στον σύνδεσμο Άτυπες Διαβουλεύσεις | ΥπΑΑΤ (minagric.gr) και να υποβάλετε τα σχόλιά σας.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, δηλαδή μέχρι τις 15 Μαρτίου 2021.