Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «CULT IN TOUR» στο Υπομέτρο 19.3