Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας "Μαλβαζίας Μύθος"» στο Υπομέτρο 19.3