Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «Ενώνοντας τους Δυναμικούς των Τοπικών Κοινοτήτων"» στο Υπομέτρο 19.3