04
Μαρ
2021

Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Αιτήσεων Στήριξης της 2ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.1 – Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων