Πρόσκληση στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υποβολή πρότασης στη Δράση 1.1.1 - Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.3 - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για κατάρτιση, συμβουλές και συνεργασίες
  • Μέτρο 1 - Μεταφορά γνώσεων-Ενημέρωση
  • Υπομέτρο 1.1 - Κατάρτιση-απόκτηση δεξιοτήτων
  • Δράση 1.1.1 - Κατάρτιση για νέους γεωργούς
Ημερομηνία έναρξης: 
08/06/2021
Ημερομηνία λήξης: 
29/06/2021