Τροποποίηση Διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ του έργου: ‘’Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Καρδίτσας’’

Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Δημόσια Έργα Άλλων Ταμείων
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
19/04/2023
Ημερομηνία λήξης: 
16/06/2023