Τροποποίηση Διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ» - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
24/07/2023
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Δημόσια Έργα Άλλων Ταμείων
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
19/07/2023
Ημερομηνία λήξης: 
19/05/2023