Τηλεφωνικός κατάλογος

Τζουμάκα Ευαγγελία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Προγραμματισμού

Θέση: Στέλεχος

2105275121

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Τραγουστής Άρης

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275113

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Τριανταφυλλίδου Ιωάννα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275112

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Τσαούσογλου Αντώνιος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

2105275060

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Τσάρα Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

6941534220

Διοικητήριο – Κύπρου 30, Τ.Κ. 30200 - Μεσολόγγι

Τσεργούλας Ηλίας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοοικονομικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α.

Θέση: Στέλεχος

2105275102

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Τσιατούρας Θύμιος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275210

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Τσιριγώτη Φωτεινή

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275267

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Τσίρκα Ελένη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275023

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Τσολακίδη Αικατερίνη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Θέση: Στέλεχος

2105275013

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα