1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER - ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής - Έχει λήξει.

Παρουσιάζεται η 1η πρόσκληση για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
26/07/2019
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
20/03/2019
Ημερομηνία λήξης: 
10/06/2019