2η Πρόσκληση ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. – ΑΑΕ ΟΤΑ στις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.5 - Έχει λήξει.

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ:  ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ  Α.Ε. – ΑΑΕ ΟΤΑ  στις υποδράσεις  19.2.2.2,  19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.5

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Δημοσυνεταιριστική ‘’Έβρος’’ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
13/09/2023
Ημερομηνία λήξης: 
20/11/2023