2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπομέτρο 19.2 (Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
11/09/2023
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Ελικώνας Παρνασσός ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ .Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
23/06/2023
Ημερομηνία λήξης: 
23/08/2023