2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπομέτρου 3.1, για την Δράση 3.1.2 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας

Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 3 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων / Υπομέτρο 3.1 – Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
  • Δράση 3.1.2 Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας