3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1- Νέοι Αγρότες - Έχει λήξει.

Ως καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 14/12/2021 και ώρα 13:00

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ ορίζεται η Τρίτη, 28/12/2021 και ώρα 23.00.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
28/12/2021
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 6 - Εκκίνηση επιχείρησης
  • Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση νέων Γεωργών
Ημερομηνία έναρξης: 
12/11/2021
Ημερομηνία λήξης: 
14/12/2021