Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Θεσσαλίας για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)