Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Στερεάς Ελλάδος για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)