Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» - (LEADER / CLLD)

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Παρασκευή, Ιανουάριος 28, 2022
Φορέας: