Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας "Η αξία του Αποθέματος Βιόσφαιρας στην τοπική κοινότητα"» στο Υπομέτρο 19.3

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Πέμπτη, Μάιος 6, 2021
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: