21
Ιουλ
2020

Επικαιροποίηση της Απόφασης αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της 1ης πρόσκλησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Υπομέτρο 6.3