ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

Μέτρο 9 - Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

Υπομέτρο 4.1 - Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

Υπομέτρο 4.2 - Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων_Έκδοση 2017

Κατεβάστε το αρχείο

Μέτρο 11- Βιολογικές Καλλιέργειες_Έκδοση 2017

Κατεβάστε το αρχείο

ΕΑΔ - Δικτύωση και Συνεργασία Φορέων για την Αγροτική Ανάπτυξη_Έκδοση 2017

Κατεβάστε το αρχείο