ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

Υπομέτρο 4.2 - Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων_Έκδοση 2017

Κατεβάστε το αρχείο

Μέτρο 11- Βιολογικές Καλλιέργειες_Έκδοση 2017

Κατεβάστε το αρχείο

ΕΑΔ - Δικτύωση και Συνεργασία Φορέων για την Αγροτική Ανάπτυξη_Έκδοση 2017

Κατεβάστε το αρχείο

EIP AGRI Ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ που σχετίζονται με την καινοτομία στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας/Υποβάλλοντας το καινοτόμο έργο σας : τι , πως και που_Έκδοση 2015

Κατεβάστε το αρχείο

EIP AGRI Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ/Μεταμορφώνοντας την ιδέα σας σε καινοτομία_Έκδοση 2015

Κατεβάστε το αρχείο