Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Απόφαση Ένταξης της 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές Καλλιέργειες’ (Δράση 11.2.2 )
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση Ένταξης της 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές Καλλιέργειες’ ( Δράση 11.1.2 )
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ -Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. Ο.Τ.Α.- (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ- LEADER/CLLD Μεσαράς
Έτος δημοσίευσης: 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του δικτυακού τόπου του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (https://ead.gr/) και τη λειτουργία του facebook του ΕΑΔ»
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία και συντήρηση του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, http://www.agrotikianaptixi.gr/el»
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Ηπείρου για το ΥΠομέτρου 16.1 - 16.2 (Δράση 1) - Συνεργασία
Έτος δημοσίευσης: 2020
2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 7.1 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
2η Πρόσκληση
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ο.Τ.Α.
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» - (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2020