Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων 2ης Πρόσκλησης του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: « Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ για την διαμόρφωση των τροποποιήσεων του ΠΑΑ 2014-2022 και του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, καθώς και των επιπτώσεων αυτών στο χρηματοδοτικό πίνακα και τους δείκτες)
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Δράση 4.1.5 Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μετρο 22 (Στήριξη σε κτηνοτρόφους)
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση στην EXPOWORK ΜΟΝ. A.E. . για την κατασκευή περιπτέρου
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Υποστήριξης για την Εκπόνηση των Περιγραμμάτων Εργασίας των Στελεχών όλων των Μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027»
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση για την ενοικίαση του χώρου - κατασκευή περιπτέρου στην 12η Διεθνή Έκθεση για την Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία Zootechnia 2023
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση για την επιμέλεια και την εκτύπωση τριών ενημερωτικών εντύπων για το ΠΑΑ
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Διαγωνισμός "Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Νομού Λασιθίου και Συνοδά Έργα - Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου και Βασικά Έργα Αξιοποίησης Αρδευτικού Νερού " -ΣΔΙΤ
Έτος δημοσίευσης: 2023