Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ» - Μεσαρά Ηρακλείου
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ» - Μεσαρά Ηρακλείου
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝΚΟ
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Υπομέτρο 19.2 της ΟΤΔ ΑΝΕΘ (CLLD2)
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Υπομέτρο 19.2 της ΟΤΔ ΑΝΕΘ (CLLD1)
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ)
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER - ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
Έτος δημοσίευσης: 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης και υλοποίησης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 - 16.5 του ΠΑΑ»
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση