Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση για υποβολή αιτήματος πληρωμής προς τους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης του Μέτρου 9 (Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών
Έτος δημοσίευσης: 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» για την υλοποίηση Πράξεων στην Δράση: 1.1.1 του Μέτρου 01: Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών στην υλοποίηση μελετών και έργων» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Πρόσκληση