Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΚΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»
Έτος δημοσίευσης: 2018
δραση 10.1.8
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δράση 10.1.9
Έτος δημοσίευσης: 2018
Δραση 10.2.1 -Αγνωστος τίτλος
Έτος δημοσίευσης: 2018
«Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής έντυπης μορφής της αίτησης στήριξης προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.»
Έτος δημοσίευσης: 2018
«Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής έντυπης μορφής της αίτησης στήριξης προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.»
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
Ανάκληση των ενταγμένων πράξεων από το πρώτο έτος εφαρμογής (2017) του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020
Έτος δημοσίευσης: 2018