Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΕΤΧΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.2- Προστασία ελαιώνα Άμφισσας
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
Απόφαση ένταξης
1η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 7.1 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ»
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
Μελέτη για την κατάρτιση στρατηγικής για την Ελληνική γαστρονομία
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
Πρόσκληση
3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 11.1.1, 11.2.1 του Μέτρου 11- Βιολογική Γεωργία
Έτος δημοσίευσης: 2019