Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και ειδικότερα για τα Υπομέτρα 13.1 και 13.2, για το έτος 2018
Έτος δημοσίευσης: 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και ειδικότερα για τα Υπομέτρα 13.1 και 13.2, για το έτος 2017
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης πράξεων της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 13.2-Εξισωτική για το έτος 2016
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης πράξεων της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 13.1-Εξισωτική για το έτος 2016
Έτος δημοσίευσης: 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και ειδικότερα για τα Υπομέτρα 13.1 και 13.2, για το έτος 2016
Έτος δημοσίευσης: 2018
3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
3η Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Ηπείρου για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Στερεάς Ελλάδος για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Έτος δημοσίευσης: 2018