Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Ανάρτηση αποτελεσμάτων / Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης στην Περιφέρεια Αττικής για το Υπομέτρο 6.1- Νέοι Αγρότες
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος για σύνταξη Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη για την προετοιμασία εφαρμογής έργων συνεργασίας και καινοτομίας που θα υλοποιηθούν μέσω της παρέμβασης Π3-77-4.1» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Mελέτη για την ενεργοποίηση του Μέτρου 17.3: Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος γεωργών στον τομέα των πυρηνοκάρπων»» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Ανάρτηση αποτελεσμάτων / Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το Υπομέτρο 6.1- Νέοι Αγρότες
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη της ΔΑΟΠ και των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΔΜ στην  υλοποίηση του Υπομέτρου 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη των υπηρεσιών ΔΑΟΠ & ΔΑΟΚ από Τεχνικό Σύμβουλο για την υλοποίηση των δράσεων του Μέτρου 4 στην Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» για τον έλεγχο/ αξιολόγηση/ένταξη των προτάσεων του Υπομέτρου 16.1 – 16.2, του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020»
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση