Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση για την επιλογή ΟΤΔ
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση CLLD Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Υπομέτρο 19.4 - Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 19.3 - Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 19.2 - Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Περιεχόμενο μέτρου ΠΑΑ 1
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: aitisigenikisparoxis.pdf