Π3-70-3.1 Καλή μεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων