Π3-70-4.1 Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων (β΄ φάση δάσωσης που καλύπτει δαπάνες συντήρησης και αποζημίωση απώλειας εισοδήματος)